Brez glutena in vegansko

Kaj pomenijo trditve na embalaži živil?

Andrej Mihelič Apr 06, 2024

Kaj pomenijo trditve na embalaži živil?

 

Prehranske trditve na embalaži živil so pomemben dejavnik pri odločanju o nakupu, a kaj pravzaprav pomenijo te trditve in kako so regulirane na nacionalni in evropski ravni? Poglobimo se v to kompleksno tematiko, osredotočeno na slovensko in evropsko zakonodajo, zlasti na EU Uredbo o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih, ki vsebuje podrobna pravila o vrstah trditev, ki so dovoljene, in zahteve glede njihovega dokazovanja (UL L 404, 30.12.2006)

 

Nedvomno ste že opazili deklaracije na izdelkih. Te so predpisane po zakonodaji, več o njih pa lahko izveste tukaj. Poleg obveznega splošnega označevanja pa se na izdelkih pogosto pojavljajo tudi trditve, ki so prostovoljne narave. Da pa ne bi proizvajalci živil zavajali potrošnikov, je EU predpisala zahteve, ki vključujejo sezname v EU odobrenih zdravstvenih in prehranskih trditev. Ta regulativni okvir zagotavlja, da so prehranske trditve na živilih resnične, verodostojne in koristne za potrošnike. Pomaga tudi pri preprečevanju zavajajočega oglaševanja in ustvarja okolje, kjer potrošniki lahko zaupajo informacijam, ki jih prejemajo o izdelkih, ki jih kupujejo.

Potrošniki bi namreč lahko razumeli, da imajo živila, ki se oglašujejo s trditvami, v primerjavi s podobnimi ali drugimi izdelki, ki jim taka hranila (npr. beljakovine, maščobe, vitamini itd.) in druge snovi niso dodana, hranilne, fiziološke ali druge prednosti za zdravje. To bi jih lahko navedlo na tako izbiro, ki bi neposredno vplivala na celotno vsebnost posameznih hranil ali drugih snovi v celotni prehrani na način, ki ne ustreza znanstvenim priporočilom.  Da bi preprečili ta možni neželeni učinek, je primerno, da se za izdelke, ki so označeni s takšnimi trditvami, uvede določene omejitve. V tem smislu so dejavniki, kot sta na primer vsebnost določenih snovi v izdelku ali profil hranil izdelka, primerno merilo pri odločanju, ali je izdelek lahko označen s trditvami.

V Sloveniji smo za namen nadzora nad spoštovanjem regulativnega okvirja sprejeli Uredbo o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih.

 

Trditev

Trditev pomeni vsako „sporočilo ali predstavitev, ki ni obvezna v okviru zakonodaje Skupnosti ali nacionalne zakonodaje, vključno s slikovno predstavitvijo, grafično predstavitvijo ali predstavitvijo s simboli v kakršnikoli obliki, s katero se navaja, domneva ali namiguje, da ima živilo posebne lastnosti“ (2. člen uredbe).

Prehranska trditev pomeni "vsako trditev, ki navaja, domneva ali namiguje, da ima živilo posebno ugodne prehranske lastnosti zaradi energije (kalorične vrednosti), ki jo oziroma je ne zagotavlja in oziroma ali hranil ali drugih snovi, ki jih vsebuje ali ne vsebuje. Za uporabo so dovoljene samo prehranske trditve, ki so navedene v Prilogi v EU harmonizirane uredbe in so v skladu s pogoji, določenimi v  uredbi" (2. člen uredbe).

Zdravstvena trditev pa pomeni "vsako trditev, ki navaja, domneva ali namiguje, da obstaja povezava med kategorijo živil, živilom ali eno od njegovih sestavin na eni strani in zdravjem na drugi strani (npr. pomaga pri prebavi) (2.člen uredbe).

 

Uporaba prehranskih in zdravstvenih trditev ne sme (3. člen uredbe):

"(a) biti napačna, dvoumna ali zavajajoča;

(b) povzročati dvomov glede varnosti in/ali prehranske primernosti drugih živil;

(c) spodbujati ali opravičevati pretirano uživanje živil;

(d) navajati, domnevati ali namigovati, da uravnotežena in raznolika prehrana ne more zagotoviti ustreznih količin hranil.

(e) nanašati na spremembe telesnih funkcij, ki bi lahko prestrašile ali izkoristile strah potrošnika, bodisi z besedilom ali s slikovnimi predstavitvami, grafičnimi predstavitvami ali predstavitvami s simboli."

 

Zaradi preglednosti in da bi se izognilo večkratnim prijavam trditev, ki so že bile ocenjene, je Evropska komisija vzpostavila javni register, ki se stalno dopolnjuje in vsebuje seznam teh trditev.

 

Da bi zagotovili resničnost trditev, je ključno, da so hranila ali snovi, o katerih govorimo, dejansko prisotna v končnem izdelku v zadostnih količinah ali pa da snov ni prisotna, ali je prisotna v ustrezno zmanjšanih količinah, da se ustvari označeni hranilni ali fiziološki učinek. Pomembno je tudi, da je snov na voljo v obliki, ki jo telo lahko absorbira in uporabi. Poleg tega, in kjer je to primerno, bi morala takšna količina živila, ki je sprejemljiva za zaužitje, vsebovati znatno količino snovi, ki ustvari zatrjevani hranilni ali fiziološki učinek (5. člen uredbe).

 

Uporaba prehranskih in zdravstvenih trditev je dovoljena samo, če so utemeljene s splošno sprejetimi znanstvenimi dokazi in se od povprečnega potrošnika lahko pričakuje, da bo razumel ugodne učinke, izražene v trditvi.

 

Najpogostejše prehranske trditve in pogoji, ki veljajo zanje

 

NIZKA ENERGIJSKA VREDNOST -  izdelek vsebuje manj kot 40 kcal (170 kJ)/100 g za snovi v trdnem stanju ali manj kot 20 kcal (80 kJ)/100 ml za tekočine.

ZMANJŠANA ENERGIJSKA VREDNOST - energijska vrednost zmanjšana vsaj za 30 %, z navedbo lastnosti, ki znižuje oziroma znižujejo živilu skupno energijsko vrednost.

BREZ ENERGIJSKE VREDNOSTI -  izdelek vsebuje manj kot 4 kcal (17 kJ)/100 ml.

NIZKA VSEBNOST MAŠČOB - izdelek ne vsebuje več kot 3 g maščobe na 100 g v trdnem stanju ali 1,5 g maščobe na 100 ml za tekočine (1,8 g maščobe na 100 ml za delno posneto mleko).

BREZ MAŠČOB izdelek ne vsebuje več kot 0,5 g maščobe na 100 g ali na 100 ml. Vendar pa so trditve, kot „X % brez maščob“, prepovedane.

NIZKA VSEBNOST NASIČENIH MAŠČOB - skupna količina nasičenih maščobnih kislin in trans-maščobnih kislin v izdelku ne presega 1,5 g na 100 g za snovi v trdnem stanju ali 0,75 g/100 ml za tekočine; v obeh primerih pa skupna količina nasičenih maščobnih kislin in trans-maščobnih kislin ne sme zagotavljati več kot 10 % energije.

BREZ NASIČENIH MAŠČOB - skupna količina nasičenih maščob in trans-maščobnih kislin ne presega 0,1 g nasičene maščobe na 100 g ali na 100 ml.

NIZKA VSEBNOST SLADKORJEV - izdelek ne vsebuje več kot 5 g sladkorjev na 100 g v trdnem stanju ali 2,5 g sladkorjev na 100 ml za tekočine.

BREZ SLADKORJEV - izdelek ne vsebuje več kot 0,5 g sladkorjev na 100 g ali na 100 ml.

BREZ DODANIH SLADKORJEV - izdelek ne vsebuje nobenih dodanih mono- ali disaharidov ali drugih živil, uporabljenih zaradi njihovih sladilnih lastnosti. Če so v živilu naravno prisotni sladkorji, je treba v označbo vključiti naslednjo izjavo: „VSEBUJE NARAVNO PRISOTNE SLADKORJE.“

NIZKA VSEBNOST NATRIJA/SOLI - izdelek ne vsebuje več kot 0,12 g natrija ali enakovredne količine soli na 100 g ali na 100 ml.

ZELO NIZKA VSEBNOST NATRIJA/SOLI - izdelek ne vsebuje več kot 0,04 g natrija ali enakovredne količine soli na 100 g ali na 100 ml. Ta trditev se ne uporablja za naravne mineralne in druge vode.

BREZ NATRIJA ali SOLI - izdelek ne vsebuje več kot 0,005 g natrija ali enakovredne količine soli na 100 g.

BREZ DODANEGA NATRIJA ali SOLI - izdelek ne vsebuje dodanega natrija ali soli ali druge sestavine, ki vsebuje dodan natrij ali dodano sol, in vsebuje največ 0,12 g natrija ali enakovredne vrednosti soli na 100 g ali 100 ml.

VIR PREHRANSKE VLAKNINE - izdelek vsebuje vsaj 3 g prehranske vlaknine na 100 g ali vsaj 1,5 g prehranske vlaknine na 100 kcal.

VISOKA VSEBNOST PREHRANSKE VLAKNINE - izdelek vsebuje vsaj 6 g prehranske vlaknine na 100 g ali vsaj 3 g prehranske vlaknine na 100 kcal.

VIR BELJAKOVIN - vsaj 12 % energijske vrednosti živila zagotavljajo beljakovine.

VISOKA VSEBNOST BELJAKOVIN - vsaj 20 % energijske vrednosti živila zagotavljajo beljakovine.

VIR MAŠČOBNIH KISLIN OMEGA-3 - izdelek vsebuje vsaj 0,3 g alfa-linolenske kisline na 100 g in 100 kcal ali vsaj 40 mg eikozapentaenojske kisline in dokozaheksaenojske kisline skupaj na 100 g in na 100 kcal.

VISOKA VSEBNOST MAŠČOBNIH KISLIN OMEGA-3 - izdelek vsebuje vsaj 0,6 g alfa-linolenske kisline na 100 g in na 100 kcal ali vsaj 80 mg eikozapentaenojske kisline in dokozaheksaenojske kisline skupaj na 100 g in na 100 kcal.

POVEČANA VSEBNOST hranila - izdelek izpolnjuje pogoje za trditev „vir“ in kadar je vsebnost v primerjavi s podobnim izdelkom povečana vsaj za 30 %.

ZMANJŠANA VSEBNOST hranila - vsebnost v primerjavi s podobnim izdelkom zmanjšana vsaj za 30 %, razen za mikrohranila, kjer je sprejemljiva 10 % razlika od referenčnih vrednosti, kakor so določene v Direktivi 90/496/EGS, medtem ko je za natrij ali enako količino soli sprejemljiva 25 % razlika

Trditev „zmanjšana vsebnost sladkorjev“ in katera koli trditev s podobnim pomenom za potrošnika je dopustna samo, kadar je energijska vrednost izdelka, na katerem je navedena trditev, enaka energijski vrednosti podobnega izdelka ali manjša od nje.

LAHKO -  izpolnjuje enake pogoje kot trditev „zmanjšan“; trditev spremlja tudi navedba o lastnosti, ki zmanjšuje oziroma zmanjšujejo vsebnost hranil v živilu, tako da živilo velja za „lahko“.

 

Pogoje za trditve, kot so „brez laktoze“ ali „brez glutena“, namenjene skupini potrošnikov s posebnimi prehranskimi posebnostmi, ta uredba ne ureja.

Trditev „brez glutena“ ureja izvedbena uredba Komisije (EU) št. 828/2014 z dne 30. julija 2014 o zahtevah za zagotavljanje informacij potrošnikom o odsotnosti ali zmanjšani prisotnosti glutena v živilih določa usklajena pravila o informacijah za potrošnike o odsotnosti („brez glutena“) ali zmanjšani prisotnosti glutena („zelo nizka vsebnost glutena“) v živilih. Več o njej lahko izveš tukaj.

Trditev „brez laktoze“ pa v Sloveniji urejajo samo Priporočila o merilih, ki naj bi jih izpolnjevala živila z navedbo brez laktoze in živila z navedbo naravno brez laktoze, katerih vsebino lahko izveš tukaj.