BBesplatno darivanje kruha!

Recite mi kome biste dali BFree kruh bez glutena?

U Gluten free klubu Slovenija odlučili smo vam uljepšati praznike i organizirati nagradnu igru. U suradnji s BFree poklanjamo vam kruh od suncokretovih i bučinih sjemenki te zobeni kruh.

U nagradnoj igri možete sudjelovati:

- lajkate objavu na FB ili Instagramu

- pratite profil @glutenfreeclubslovenija ili @glutenfree.club.si

- komentirate postavljeno pitanje.

Ne zaboravite podijeliti i preporučiti Gluten free club Slovenija ako želite povećati svoje šanse za osvajanje nagrade!

Nagradna igra traje do 28.12.2023 do 23 sata. Sretnog dobitnika objavit ćemo 29. prosinca 2023. 💝🥳

OPĆI UVJETI SUDJELOVANJA I PRAVILA NAGRADNE IGRE

 

  1. Organizator nagradne igre

 

Organizator nagradne igre „BFREE“ je Čertanec doo, Žaucerjeva 20, 1000 Ljubljana (u daljnjem tekstu: organizator).

 

  1. Tijek nagradne igre

Nagradna igra traje od 26.12.2023 do zaključno sa 28.12.2023 do 23:00 sata na društvenoj mreži Facebook na adresi https://www.facebook.com/search/top?q=gluten-free %20club%20slovenija i Instagram na https://www.instagram.com/glutenfree.club.si/. Nagradnu igru ​​ne sponzoriraju Facebook i Instagram i nije povezana s Facebookom ili Instagramom kao tvrtkom. Sve podatke koje je korisnik naveo u kreativnom natječaju prima organizator nagradne igre.

  1. Uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati državljani Republike Slovenije (fizičke osobe). Djeca mlađa od 18 godina moraju dobiti dopuštenje roditelja za sudjelovanje u nagradnoj igri. U izvlačenju će sudjelovati svi koji lajkaju objavu, prate profil Kluba brez glutena Slovenija i točno komentiraju objavu nagradne igre.

Registracija na web stranici nije uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri. Uvjet za sudjelovanje u nagradnoj akciji je suglasnost sudionika s pravilima nagradne akcije.

  1. Tijek nagradne igre i proglašenje dobitnika

Lajkajte objavu, pratite profil Kluba brez glutena Slovenija, točno komentirajte pitanje i sudjelujte u izvlačenju za nagradu. Lajkanjem objave, praćenjem profila i komentiranjem pitanja ispunjavate uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri.

U četvrtak, 28. 12. 2023. u 23:00 završava nagradna igra, au petak, 29. 12. 2023. objavljujemo nasumično izvučenog dobitnika koji će preuzeti nagradu.

 

Sudjelovanjem svi sudionici pristaju da objavimo njihovo ime s profila s kojim su sudjelovali u nagradnoj igri.

 

  1. Rezultati izvlačenja, nagrade i preuzimanje nagrada

Dobitnik će biti objavljen na Facebook stranici https://www.facebook.com/search/top?q=gluten-free%20club%20slovenija . Prije dodjele nagrade, organizator mora u roku od tri (3) dana od objave dobiti od dobitnika potrebne osobne podatke: Facebook korisničko ime, ime i prezime te adresu.

Prosljeđivanje svih ovih podataka mailom uvjet je za predaju nagrade primatelju.

Nagrade nije moguće isplatiti u gotovini, nagrade nisu prenosive, zamjena nagrada nije moguća.

Dodijeliti:

Kruh sa sjemenkama suncokreta i bundeve te zobeni kruh u vrijednosti (7,78 eura).

Preuzimanje nagrade:

Nagradu ćemo vam poslati poštom u roku od (1) tjedan dana nakon slanja traženih podataka na info@gfc.si.

  1. Porezi i akontacije poreza na dohodak

Plaćanje svih poreza na dobit (uključujući PDV) obveza je priređivača, koji dobitnicima od vrijednosti nagrade odbija akontaciju poreza na dohodak sukladno važećim propisima te dobitniku šalje potvrdu o vrijednosti nagrade za povrat poreza na dohodak. Za nagrade do vrijednosti od 42 EUR akontacija poreza na dohodak se ne odbija, a vrijednost nagrade također ne ulazi u poreznu osnovicu primatelja.

  1. Odgovornost

Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost, niti sudjeluje u sporovima oko vlasništva izvučenih nagrada. Eventualni sporovi vezani uz prava oko vlasništva nad izvučenim nagradama neće utjecati na pravilo da priređivač dodjeljuje nagradu osobi koja je poslala svoje podatke priređivaču u skladu s ovim pravilima. U skladu s pravilima, priređivač će nagradu predati osobi korisnika odn svojoj službeno ovlaštenoj osobi, čije će podatke dostaviti u e-mailu koji organizator dobije od nagrađenog. Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica preuzimanja i korištenja nagrade, na što sudionici izričito pristaju sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri. Organizator ne preuzima odgovornost za nefunkcioniranje društvene mreže Facebook i posljedice nefunkcioniranja, bez obzira na razloge nefunkcioniranja. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za nefunkcioniranje ili nepotpuno funkcioniranje sudionikove e-mail i internetske veze ili nefunkcioniranje usluge, a koja je posljedica nepravilnog korištenja ili neznanja o korištenju usluga. U slučaju okolnosti koje su izvan kontrole organizatora (viša sila), organizator može otkazati nagradnu igru. O tome mora obavijestiti sudionike putem medija. U tom slučaju sudionici ne odgovaraju za eventualnu štetu.

  1. Pravila nagradne igre

Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici potvrđuju da su upoznati s ovim pravilima te se obvezuju postupati u skladu s pravilima nagradne igre. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoće, ova pravila imaju prednost nad bilo kojom drugom objavom, bilo u tiskanom, elektroničkom ili bilo kojem drugom obliku. Pravila i opći uvjeti ove nagradne igre dostupni su na https://gfc.si/. Organizator zadržava pravo izmjene pravila ako to zahtijevaju razlozi tehničke ili komercijalne prirode ili razlozi na strani javnosti. O svim promjenama i novostima nagradne igre organizator će obavijestiti sudionike objavama na Facebooku. Sve prigovore i reklamacije rješava organizator nagradne igre. U slučaju osnovanih prigovora, organizator se obvezuje riješiti ih u najkraćem mogućem roku i o tome obavijestiti sudionika.

  1. Zaštita osobnih podataka

Priređivač će osobne podatke koristiti isključivo u svrhu dodjele nagrade i eventualne akontacije poreza na dohodak sukladno važećim propisima. Priređivač se obvezuje da podatke dostavljene od strane dobitnika neće predati trećoj osobi ili koristiti na bilo koji drugi način protivno zakonodavstvu Republike Slovenije, osim ako je to potrebno za provedbu nagradne igre.

Datum objave uvjeta sudjelovanja u nagradnoj akciji: 31.07.2023.