OPĆI UVJETI POSLOVANJA 

 

 1. Uvod

Ovi Opći uvjeti poslovanja odnose se na prodaju roba i usluga objavljenih na web stranici https://www.okusnobrezskrbi.si/ kojom upravlja tvrtka Čertanec doo (u daljnjem tekstu: Čertanec doo). Prije početka procesa kupnje Čertanec doo izričito upozorava kupca robe ili usluge (u daljnjem tekstu: kupac) na cjelokupni tekst Općih uvjeta poslovanja Okusno brez skrbi (u daljnjem tekstu Opći uvjeti). Zaprimanjem narudžbe smatra se da je kupac upoznat s Općim uvjetima te da ih u cijelosti slaže i prihvaća.

Čertanec doo zadržava pravo izmjene sadržaja objavljenog na web stranici https://www.okusnobrezskrbi.si/.

 

Čertanec d.o.o. obavlja usluge u okviru trenutne ponude usluga i robe te u skladu sa svojim mogućnostima. Čertanec doo zadržava pravo odbiti prodaju robe ili usluge ili otkazati narudžbu pod određenim okolnostima.

 1. Općenito

Sav sadržaj objavljen na https://www.okusnobrezskrbi.si/ vlasništvo je Čertanec doo i može se koristiti samo u nekomercijalne svrhe. Ne smiju se kopirati, umnožavati ili na bilo koji drugi način distribuirati bez dopuštenja Čertanec doo.

Kupac može kupljenu robu i usluge koristiti samo za vlastite potrebe te ih, bez posebnog prethodnog pisanog dogovora s Čertanec doo, ne smije dalje prodavati niti njima na bilo koji drugi način raspolagati. U suprotnom, to znači zlouporabu ovog prava od strane naručitelja, a ujedno i povredu sklopljenog ugovora, za što naručitelj odgovara za štetu.

 1. Dostupnost informacija

Sukladno članku 18. Zakona o zaštiti potrošača (ZVPot-1, Uradni list RS, Uradni list RS, br. 130/22), Čertanec doo se obvezuje da će klijentu, koji je ujedno i potrošač, uvijek dati sljedeće podatke:

 1. glavne karakteristike proizvoda ili usluga u mjeri u kojoj odgovaraju nositelju podataka i dobrima ili uslugama;
 2. tvrtku, adresu sjedišta društva i broj telefona društva, ako je dostupan;
 3. konačnu cijenu dobra ili usluge, uključujući poreze, ili način izračuna cijene, ako se zbog prirode dobra ili usluge ne može unaprijed izračunati;
 4. informacije o bilo kakvim dodatnim troškovima prijevoza, dostave ili otpreme, ili upozorenje da takvi troškovi mogu nastati ako se ne mogu unaprijed izračunati;
 5. uvjete plaćanja i uvjete isporuke i izvršenja usluge, rok isporuke robe ili izvršenja usluge, kada je to potrebno;
 6. informacije o žalbenom postupku u društvu;
 7. upoznavanje sa zakonskim jamstvom o sukladnosti robe ili usluge;
 8. mogućnost i uvjete usluga nakon prodaje i dobrovoljnih jamstava, kada je to potrebno;
 9. trajanje ugovora, ako je primjenjivo, i uvjete za odustajanje od ugovora sklopljenog na neodređeno vrijeme ili ugovora s automatskim obnavljanjem;
 10. funkcionalnost, uključujući primjenjive mjere za tehničku zaštitu digitalnog sadržaja gdje je primjenjivo;
 11. informacije o kompatibilnosti digitalnog sadržaja s hardverom i softverom, s kojima je tvrtka upoznata ili bi trebala biti upoznata.

 

Kada je ugovor sklopljen na daljinu, Čertanec doo će potrošaču sukladno članku 130. ZVPot-1 pružiti informacije o:

 1. adresu sjedišta društva, broj telefona i adresu elektroničke pošte društva, te po potrebi tvrtku i adresu sjedišta društva u čije ime djeluje;
 2. pojedinosti o drugom sredstvu online komunikacije kada tvrtka pruža drugo sredstvo online komunikacije. Drugo sredstvo online komunikacije osigurava da potrošač može čuvati bilo kakvu korespondenciju s tvrtkom na trajnom nosaču podataka, uključujući datum i vrijeme takve korespondencije;
 3. adresa na kojoj društvo stvarno posluje, ako se razlikuje od adrese iz točke 1. ovoga stavka, a po potrebi i adresa na kojoj stvarno posluje društvo u čije ime djeluje, na koju se potrošač može obratiti pritužba;
 4. troškovi u vezi s korištenjem sredstava veze, ako se razlikuju od osnovne tarife;
 5. na informaciju da je cijena korigirana temeljem automatiziranog donošenja odluka, ako je to potrebno;
 6. uvjete, rokove i postupak za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora u skladu s člancima 134., 135. i 136. ovog zakona, uz obrazac odustanka od ugovora iz petog stavka člana 138. ovog zakona;
 7. navodeći da potrošač snosi troškove povrata robe u slučaju odustajanja od ugovora, ako je potrebno;
 8. troškove povrata robe ako se, kod ugovora sklopljenih na daljinu, zbog svoje prirode ne može vratiti poštom;
 9. troškove koje potrošač mora platiti poduzeću sukladno članku 141. stavku 3. ovoga Zakona, ako odustane od ugovora nakon podnošenja zahtjeva sukladno članku 132. stavku 7. ili članku 133. stavku 3. ovaj Zakon;
 10. nepostojanje prava na odustanak od ugovora, ako potrošač nema pravo na odustanak u skladu s člankom 135. ovoga zakona ili, ako je potrebno, okolnosti u kojima potrošač gubi pravo na odustanak od ugovora. ugovor;
 11. postojanje kodeksa ponašanja i dostupnost svim kodeksima ponašanja;
 12. minimalno trajanje obveza potrošača iz ugovora, ako je potrebno;
 13. depozite ili druga financijska jamstva i s njima povezane uvjete koje potrošač plaća ili daje na zahtjev tvrtke, ako je potrebno;
 14. mogućnosti izvansudskog rješavanja sporova i drugih pravnih lijekova primjenjivih na tvrtke i njihovu dostupnost, ako je potrebno.

 

 1. Roba i usluge Okusno brez skrbi

Okusno brez skrbi nudi kvalitetne proizvode bez glutena. Ekskluzivno zastupamo bezglutenske brendove priznatih i provjerenih proizvođača koji kupcima nude ukusnu i zdravu hranu.

BFree proizvodi su certificirani bez glutena, bez mliječnih proizvoda, bez pšenice, bez GMO-a i bez orašastih plodova. Sastojke, hranjive vrijednosti i rok trajanja možete pronaći u opisu svakog proizvoda.

 1. Naručivanje robe i usluga

Robu je moguće naručiti putem internet trgovine ili putem e-mail adrese info@okusnobrezskrbi.si.

 

Za narudžbu u internetskoj trgovini kupac se mora složiti s općim uvjetima poslovanja.

 • Pretplatnik na početku procesa narudžbe ima prozor u koji može unijeti posebne upute za prodavatelja i prozor u koji može upisati eventualni kod za popust.
 • Nakon ulaska u košaricu kupac mora unijeti sljedeće osobne podatke: e-mail ili broj telefona te adresu za dostavu (ime i prezime, adresa).
 • U sljedećem koraku kupac mora odabrati način dostave. Moguća je dostava putem dostavne službe i osobno preuzimanje.
 • Dostupna su mu dva načina plaćanja i to preko Stripe sučelja kreditnom karticom i plaćanje pouzećem.
 • Kada kupac uspješno izvrši plaćanje kreditnom karticom, dobit će poruku da je njegova narudžba prihvaćena. Uz to će na unesenu e-mail adresu dobiti potvrdu narudžbe sa svim podacima o vrsti robe i konačnoj cijeni. Porezno ovjereni račun šalje se na unesenu email adresu najkasnije 3 dana nakon predaje paketa dostavnoj službi.
 • Ukoliko kupac odabere plaćanje pouzećem, odmah nakon narudžbe dobit će poruku da je njegova narudžba prihvaćena. Uz to će na unesenu e-mail adresu dobiti potvrdu narudžbe sa svim podacima o vrsti robe i konačnoj cijeni. Porezno ovjereni račun šalje se na unesenu email adresu najkasnije 3 dana nakon predaje paketa dostavnoj službi. U slučaju da roba nije primljena i vraćena, Čertanec doo će naplatiti troškove ponovne dostave.
 • Narudžba se smatra potvrđenom ako kupac ne otkaže narudžbu prije isporuke.

Robu je moguće naručiti i na email adresu info@okusnobrezskrbi.si. Na temelju narudžbe kupac na svoju e-mail adresu dobiva predračun za plaćanje robe koji vrijedi 5 dana. Nakon uplate predračuna, račun se šalje e-mailom najkasnije 3 dana nakon dostave paketa dostavnoj službi.

Čertanec doo će račune čuvati u elektroničkom obliku, na način propisan zakonom, te ih na uvid klijentima staviti na njihov pisani zahtjev.

 1. Cijene i promotivne ponude

Sve cijene navedene na web stranici izražene su u eurima i uključuju PDV. Cijena se može promijeniti bez prethodne najave. Promotivne ponude (popusti) mogu biti tjedne ili dnevne, formiraju se ovisno o potražnji i raspoloživim zalihama.

Obveznici PDV-a prilikom narudžbe moraju dostaviti identifikacijski broj ili porezni broj te podatke o tvrtki. Cijene vrijede od 15. srpnja 2023. do otkazivanja ili promjena.

 1. Metode Plačanja

Plaćanje proizvoda moguće je izvršiti na sljedeće načine:

 • plaćanje putem Stripe sučelja kreditnom karticom,
 • plaćanje pouzećem,
 • uplata na TRR Čertanec doo: SI56 6100 0002 1192 519.

Rok za plaćanje virmanom na TRR je 5 dana od poslanog računa, osim ako nije drugačije određeno u pojedinačnom slučaju.

Za pravne osobe vrijede isti uvjeti naručivanja i plaćanja robe i usluga, osim ako nije drugačije dogovoreno.

 1. Otkazivanje narudžbe, odustajanje od ugovora i povrat robe

Čertanec doo zadržava pravo iznimno odustati od izvršenja narudžbe u slučajevima kada naručeni proizvodi više nisu isporučivi, ako se utvrdi povećani rizik plaćanja kupca ili ako postoji očita pogreška u cjeniku. U svim ovakvim i sličnim slučajevima Čertanec doo će odmah obavijestiti naručitelja o eventualnom odustajanju od ugovora.

Kupac može otkazati narudžbu u bilo koje vrijeme prije isporuke slanjem otkazivanja na e-mail: info@okusnobrezskrbi.si .

Sukladno članku 134. Zvpot-1, Kupac koji je ujedno i potrošač ima pravo odustati od ugovora u roku od 14 dana od primitka robe, bez obrazloženja svoje odluke. Obavijest o odustajanju od ugovora šalje se na e-mail adresu info@okusnobrezskrbi.si . Kupac mora vratiti proizvode neoštećene i nekorištene u roku od četrnaest dana od slanja poruke. Povrat primljenih proizvoda u roku za odustanak smatra se odustajanjem od ugovora. Kupac snosi troškove povrata robe. Kada kupac vrati primljene proizvode, Čertanec doo će izvršiti povrat kupoprodajne cijene u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana primitka, odstupiti od ugovora ili nakon primitka vraćene robe i to virmanom na transakcijski ili osobni račun.

Proizvode možete vratiti osobno ili poštom na:

Čertanec doo

Žaucerjeva 20

1000 Ljubljana

Ukoliko roba nije u skladu s ugovorom, naručitelj, koji je ujedno i potrošač, ima mogućnost ostvarivanja jamstvenih prava u slučaju nesukladnosti temeljem ZVPot-1.

 1. Ostvarivanje jamstvenih zahtjeva u slučaju nesukladnosti

Sukladno članku 71. ZVPot-1, Čertanec doo jamči naručiteljima, koji su ujedno i potrošači, sukladnost robe s ugovorom te odgovara za nesukladnosti koje je roba imala u trenutku isporuke.

Kupac koji je ujedno i potrošač svoja prava zbog nesukladnosti može ostvariti ako o nesukladnosti obavijesti Čertanec doo u roku od dva mjeseca od dana utvrđivanja nesukladnosti.

Čertanec doo ne odgovara za nesukladnost robe koja se pokaže nakon isteka dvije godine od isporuke artikla.

U slučaju nesukladnosti robe, naručitelj, koji je ujedno i potrošač i obavijestio je prodavatelja o nesukladnosti robe, pod uvjetima i u narudžbi iz ove točke, ima pravo:

 1. zahtijeva od prodavatelja da besplatno utvrdi sukladnost robe;
 2. zahtijeva sniženje kupoprodajne cijene razmjerno nepoštivanju ili odustaje od kupoprodajnog ugovora i traži povrat uplaćenog iznosa.

 

Neovisno o prethodnom stavku, potrošač može odustati od kupoprodajnog ugovora i zatražiti povrat plaćenog iznosa ako se nesukladnost pojavi u roku kraćem od 30 dana od dana isporuke robe.

Prilikom ostvarivanja prava iz ovog naslova, naručitelj je dužan u obavijesti o nesukladnosti detaljnije opisati nedostatak i omogućiti tvrtki Čertanec doo pregled proizvoda.

Kupac koji je ujedno i potrošač može od Čertanec doo zahtijevati da u primjerenom roku od trenutka kada ga Čertanec doo obavijesti o nesukladnosti, a koji nije duži od 30 dana, utvrdi sukladnost robe bez naplatiti bez značajnih neugodnosti za kupca, posebno uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu za koju kupac treba robu. Kada kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, Čertanec doo vraća uplaćeni iznos odmah, a najkasnije u roku od osam dana od primitka robe ili dokaza da je roba vraćena.

 

U slučaju osporavanja postojanja nesukladnosti robe, Čertanec doo će o tome pisanim putem obavijestiti naručitelja u roku od osam dana od primitka jamstvenog zahtjeva.

 

Ukoliko naručitelj, koji je ujedno i potrošač, smatra da je usluga neispravno izvršena, ima pravo od Čertanec doo zahtijevati da:

– otkloniti nepravilnosti u izvršenoj usluzi bez naknade odn

- ponovno obavlja uslugu; ili

- povrat dijela kupoprodajne cijene razmjerno nepravilnostima u pruženoj usluzi ili

- vraća uplaćeni iznos.

Rokovi za reklamaciju nepravilnosti u pruženoj usluzi isti su kao i za robu.

Ukoliko kupac smatra da postoji nesukladnost robe ili nestručno obavljena usluga, treba se što prije javiti tvrtki Čertanec doo na e-mail adresu info@okusnobrezskrbi.si te priložiti račun ili broj narudžbe. Kupcu će u najkraćem mogućem roku biti ponuđeno odgovarajuće rješenje.

Klijenti koji nisu potrošači (npr. pravne osobe) mogu reklamirati činjeničnu grešku sukladno Obveznom zakoniku.

 1. Odgovornost

Kupac koristi kupljenu robu na vlastitu odgovornost. Čertanec doo ne snosi odgovornost za probleme koji mogu nastati zbog njihove neadekvatne pripreme.

Čertanec doo ne odgovara naručitelju ili trećoj osobi za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja bi mogla nastati klijentu ili trećoj osobi tijekom pružanja usluga prema ovim Općim uvjetima, osim u slučajevima namjernog ponašanja ili krajnje nepažnje, pri čemu se ponašanje Čertanec doo prosuđuje prema standardu dobre brige stručnjaka.

Čertanec doo ni pod kojim uvjetima ne odgovara za štetu nastalu zbog smetnji u poslovanju na koje nema utjecaja; to se posebno odnosi u slučaju više sile ili nepredvidivi događaji kao što su: rat, elementarne nepogode, štrajkovi, teroristički napadi, poremećaji komunikacijskog ili informacijskog sustava uzrokovani čimbenicima koji su izvan kontrole Čertanec doo, radnje nadležnih i regulatornih tijela, klijentovo nepridržavanje određenih sigurnosnih mjera i dr.

 1. Ispunjavanje obveza i ostvarivanje prava

 

Naručitelj je dužan platiti sve pružene usluge i isporučenu robu prema cijeni važećoj u trenutku pružanja usluge ili opskrba robom.

 

Čertanec doo šalje klijentu račune u elektroničkom obliku, pri čemu je klijent dužan osigurati kontinuiran i nesmetan rad e-mail adrese na koju Čertanec doo šalje ovaj račun, te pravovremeno obavijestiti Čertanec doo o svakoj promjeni e-mail adrese klijenta.

 

U slučaju kašnjenja plaćanja (dijela) dospjelih novčanih obveza prema fakturi, klijent je dužan platiti Čertanec doo i zakonske zatezne kamate obračunate na neplaćene novčane obveze od dana dospijeća obveze plaćanja do dana plaćanja. u visini kamatne stope za zatezne kamate utvrđene važećim propisima.

 

Ukoliko naručitelj ne izvrši dospjelu obvezu prema Čertanec doo iz računa, dužan je platiti Čertanec doo i osobi koju je Čertanec doo ovlastio za ovrhu odn. za naplatu ove obveze od klijenta, uključujući i troškove svih radnji i poslova koje obavlja Čertanec doo i ovlaštena osoba, sukladno važećim propisima (npr. Zakon o sudskim pristojbama, Zakon o odvjetničkim tarifama i dr.).

 

Čertanec doo može u svakom trenutku sudskim i drugim odgovarajućim postupcima potraživati ​​naplatu svojih dospjelih potraživanja prema klijentu u skladu s važećim propisima. Čertanec doo ima pravo vođenje računovodstva i naplatu usluga povjeriti trećoj osobi.

 

 1. Obrada osobnih podataka

 

Administrator osobnih podataka je operater web stranice Čertanec doo, Žaucerjeva 20, 1000 Ljubljana (u daljnjem tekstu: operater).

 

Čertanec doo se obvezuje brižljivo čuvati osobne podatke klijenata (ime, prezime, adresu i e-mail adresu). Svaki klijent Čertanec doo prihvaćanjem ovih Općih uvjeta odobrava korištenje i obradu osobnih i drugih podataka koje daje u svrhu obrade narudžbi i druge potrebne komunikacije. Administrator se obvezuje koristiti osobne podatke samo u svrhu za koju su pribavljeni. Završetkom registracije korisnik je upoznat s postupanjem s osobnim podacima te je suglasan da administrator obrađuje i čuva njegove osobne podatke do otkazivanja. Podaci o pretplatniku se obrađuju i čuvaju na način iu roku s određenom i legitimnom svrhom. Administrator jamči tajnost osobnih podataka i s njima postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-2).

 

Voditelj obrade neće prosljeđivati ​​osobne podatke trećim osobama, osim u slučajevima propisanim zakonom. Operater zadržava pravo proslijediti podatke o korisniku ili aktivnosti državnim tijelima, samo ako bi ista protiv pojedinog korisnika vodila postupak zbog sumnje u kršenje važećih zakonskih propisa.

Pretplatnik je također suglasan primati e-mail poruke vezane uz web stranice Čertanec doo koje mogu sadržavati reklamne poruke poslovnih partnera operatera. Pretplatnik u svakom trenutku može zatražiti da voditelj obrade trajno ili privremeno prestane koristiti njegove osobne podatke za slanje oglasnih poruka. Za odjavu od primanja ovih poruka potrebno je u primljenoj e-poruci kliknuti na gumb ODJAVA, pri čemu će operater sukladno tome onemogućiti korištenje osobnih podataka u svrhu izravne pošte unutar 15 dana od primitka obavijesti o odjavi. Opt-out se odnosi na sve elektroničke poruke, osim onih koje se odnose na rad web stranice Okusno bez borza ili pružanje usluga Okusno bez borza. Pretplatnik izričito pristaje da voditelj obrade obrađuje i koristi njegove osobne podatke koje je dobrovoljno ustupio u svrhu korištenja usluga, te izričito pristaje da voditelj obrade koristi njegove prikupljene podatke u svrhu izravnog marketinga do poništenja sukladno Zaštiti osobnih podataka. djelovati.

 1. Kolačići

Postavljanje kolačića na web stranicu Okusno bez žorja regulirano je Zakonom o elektroničkim komunikacijama (ZEKom-1). Operater web stranice će pohraniti ili dobiti pristup podacima pohranjenim u terminalnoj opremi korisnika pod uvjetom da je korisnik na to pristao. Prethodno je korisnik jasno i iscrpno obaviješten o voditelju obrade i svrsi obrade tih podataka. Korisnikov pristanak, koji se daje slobodno i izražava njegovu volju, dobiva se od strane operatera web stranice prije instaliranja kolačića ili prikupljanja podataka o korisniku; na temelju obavijesti korisnika o slanju i namjeni kolačića. Na web stranici Okusno korisnik se bez brige informira koji se podaci namjeravaju pohraniti u kolačić, za koju svrhu i koji je rok valjanosti kolačića koji će prihvatiti. Korisnik je svjestan da će kolačić omogućiti pružatelju oglašavanja prikupljanje podataka o posjećivanju drugih web stranica, prikazanim reklamama i sl., korisniku se daje objašnjenje o kolačiću i njegovoj upotrebi, kao i informacije o procesu praćenja putem kolačića. Odluka o prihvaćanju kolačića je na korisniku. Korisnikovo prihvaćanje kolačića smatra se jasnom privolom (oznakom) koju korisnik može dati prilikom korištenja web stranice Okusno bez brige ili prilikom narudžbe robe ili usluge. Činjenica da je korisnik prihvatio kolačić smatra se važećim pristankom i za naknadno prikupljanje podataka koji proizlaze iz ovog kolačića. Korisnik također može povući danu suglasnost. Operater web stranice obavijestit će korisnike o tome da se praćenje vrši putem kolačića.

 1. Rješavanje sukoba

Čertanec doo nastoji sve eventualne sporove riješiti mirnim putem. Pritužbe naručitelj može podnijeti u pisanom obliku putem elektroničke pošte na adresu: info@okusnobrezskrbi.si .

Ukoliko se ne bismo mogli dogovoriti, spor će rješavati nadležni sud u Ljubljani.

Sukladno zakonskim odredbama, Čertanec doo ne priznaje niti jednog pružatelja usluga izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova nadležnim za rješavanje potrošačkog spora koji bi klijent mogao pokrenuti sukladno Zakonu o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova. potrošačkih sporova.

 1. Valjanost Općih uvjeta

 

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 7. srpnja 2023. O promjenama koje utječu na postojeće odnose naručitelj će biti obaviješten putem e-mail adrese koju je naveo prilikom narudžbe usluga ili robe.

Podaci o tvrtki:

Čertanec doo

Žaucereva 20

1000 Ljubljana

Matični broj: 8091803000

PDV ID: SI 36410438 (porezni obveznik)

Transakcijski račun kod Radničke štedionice, br.: SI56 6100 0002 1192 519.