V naši trgovini te čaka izbor raznolikih izdelkov z oznako "brez glutena".  Svoje brbončice lahko razvajaš s testeninami brez glutena, si posladkaš dan s piškoti brez glutena, uživaš v odličnih kruhih brez glutena in še mnogih drugih dobrotah. A kaj točno pomeni ta oznaka?

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 828/2014 z dne 30. julija 2014 o zahtevah za zagotavljanje informacij potrošnikom o odsotnosti ali zmanjšani prisotnosti glutena v živilih, ki je veljavna za celotno EU, določa, da je gluten „beljakovinska frakcija iz pšenice, rži, ječmena, ovsa ali njihovih križanih vrst in derivatov iz njih, na katero so nekatere osebe preobčutljive in je netopljiva v vodi in 0,5 M raztopini natrijevega klorida“ (1.člen). Gluten se pogosto uporablja tudi kot sestavina, aditiv ali pomočno tehnološko sredstvo pri predelavi živil, ki naravno ne vsebujejo glutena.

Gluten lahko pri osebah s preobčutljivostjo na gluten povzroči neželene zdravstvene učinke, zato se morajo le-te izogibati njegovemu uživanju. Za osebe s celijakijo so nevarne tudi sledi glutena, zato je treba biti pozoren za navzkrižno kontaminacijo z drugimi izdelki v proizvodnji.

Označba brez glutena je prostovoljna oznaka proizvajalca živila dana z namenom olajšati izbiro živil osebam s preobčutljivostjo na gluten. Če proizvajalec te označbe ne da, je potrošnik prepuščen branju deklaracij in sestavin, ki so obvezni del živila. Več o tem lahko prebereš tukaj.

Brezglutenski izdelki so označeni na različne načine – prečrtan žitni klas, napis brez glutena ali testirano na vsebnost glutena. Pod okriljem Evropskega združenja društev za celiakijo (AOECS) tudi Slovensko društvo za celiakijo kot večina ostalih evropskih društev testiranim slovenskim proizvodom podeljuje enoten – mednarodno priznan znak “prečrtan žitni klas”, pod katerim je napisana kratica države in številčna oznaka testiranja.  

Pogosto imajo živila prečrtan žitni klas brez kratice in številne oznake, kar pomeni, da so ga proizvajalci sami dodali, brez testiranja pod okriljem nacionalnih društev. To se zgodi, ker testiranja za proizvajalca predstavljajo dodaten strošek in zato sami izvajajo interna testiranja. To še ne pomeni, da živilo ni brez glutena, temveč predvsem, da je potrebno pazljivo branje sestavin živila, pri čemer je potrebno biti pozoren tudi na sledi glutena.

Kljub temu, da je uporaba znaka prostovoljna, pa je regulirano, kdaj se lahko ta trditev uporablja.

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 828/2014 z dne 30. julija 2014 o zahtevah za zagotavljanje informacij potrošnikom o odsotnosti ali zmanjšani prisotnosti glutena v živilih določa usklajena pravila o informacijah za potrošnike o odsotnosti („brez glutena“) ali zmanjšani prisotnosti glutena („zelo nizka vsebnost glutena“) v živilih. Pravila navedene uredbe temeljijo na podlagi znanstvenih podatkov in zagotavljajo, da potrošniki niso zavedeni ali zmedeni zaradi različno navedenih informacij o odsotnosti ali zmanjšani prisotnosti glutena v živilih.

 

Izjava „BREZ GLUTENA“ se lahko navede le na živilih, ki v obliki, kot se prodajajo končnemu potrošniku, ne vsebujejo več kot 20 mg/kg glutena.

 

 Izjava „ZELO NIZKA VSEBNOST GLUTENA“ se lahko navede le na živilih, ki so sestavljena iz ali vsebujejo eno ali več sestavin iz pšenice, rži, ječmena, ovsa ali njihovih križanih vrst, ki so bile posebej predelane za zmanjšanje vsebnosti glutena, in ne vsebujejo več kot 100 mg/kg glutena v obliki, kot se prodaja končnemu potrošniku.

 

Nekatera živila so posebej proizvedena, pripravljena in/ali predelana, da se zmanjša vsebnost ene ali več sestavin, ki vsebujejo gluten, ali nadomestijo sestavine, ki vsebujejo gluten, z drugimi sestavinami, ki so naravno brez glutena. V teh primerih lahko informacije o živilih spremljata izjavi, da je živilo „posebej formulirano za osebe s preobčutljivostjo na gluten“ ali da je živilo „posebej formulirano za osebe s celiakijo“. (točka 3)

 

Druga živila so izdelana izključno iz sestavin, ki so naravno brez glutena. Te lahko spremljata izjavi, da je živilo „primerno za osebe s preobčutljivostjo na gluten“ ali da je živilo „primerno za osebe s celiakijo“. Hkrati pa je pri teh živilih treba biti pozoren na prakse poštenega informiranja - informacije na živilih zlasti ne bi smele zavajati z napeljevanjem, da ima živilo posebne značilnosti, čeprav imajo dejansko vsa podobna živila take značilnosti (več lahko prebereš tukaj

 

Hkrati pa obstajajo še dodatne zahteve za živila, ki vsebujejo oves. Večina ljudi s preobčutljivostjo na gluten lahko brez težav vključi oves v svojo prehrano, saj študije kažejo, da to običajno ne povzroča negativnih učinkov na njihovo zdravje. Vendar pa je največja skrb onesnaženost ovsa s pšenico, ržjo ali ječmenom, ki se lahko pojavi med različnimi fazami proizvodnje, vključno z žetvijo, prevozom, skladiščenjem in obdelavo.

Oves, ki ga vsebujejo živila, predstavljena kot živila brez glutena ali z zelo nizko vsebnostjo glutena, mora biti posebej proizveden, pripravljen in/ali predelan na način, da se izogne onesnaženju s pšenico, ržjo, ječmenom ali njihovimi križanimi vrstami, vsebnost glutena v takšnem ovsu pa ne sme presegati 20 mg/kg.

 

Vabimo te, da si ogledaš našo celotno ponudbo izdelkov brez glutena in odkriješ, kako lahko še danes uživaš v okusnih dobrotah brez nepotrebnih skrbi.