Nagradna igra Dan žena!

Povej, katerim ženskam bi podaril/a BFree brezglutenski kruh?

 

V Okusno brez skrbi želimo čim več ženskam polepšati osmi marec, zato smo se odločili, da organiziramo veliko nagradno igro.

Na Facebooku podarjamo:
3 x kruh iz sončničnih in bučnih semen ter
3 x ovseni kruh.

 

Na Instagramu podarjamo:
1 x kruh iz sončničnih in bučnih semen ter
1 x ovseni kruh.

 

 V nagradni igri lahko sodeluješ tako, da:

- všečkaš objavo na FB ali Instagramu

- slediš profilu @okusnobrezskrbi.si

- komentiraš na zastavljeno vprašanje.

Ne pozabi deliti in priporočiti Okusno brez skrbi, če želiš povečati svoje možnosti za nagrado!

 

Nagradna igra traja do 7. 3. 2024 do 23:00. Srečni nagrajenec bo objavljen 8. 3. 2024 💝🥳

 

 

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE

 

  1. Organizator nagradne igre

 

Organizator nagradne igre “Dan žena” je Čertanec d.o.o., Žaucerjeva 20, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

 

  1. Potek nagradne igre

 

Nagradna igra poteka od 3. 3. 2024 pa do vključno 7. 3. 2024 do 23:00 na družbenem omrežju Facebook na naslovu https://www.facebook.com/profile.php?id=100092364563125 in Instagram na naslovu https://www.instagram.com/okusnobrezskrbi.si/ . Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in Instagrama ter ni povezana s Facebookom in Instagramom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v kreativnem natečaju, prejme organizator nagradne igre.

 

  1. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe). Mlajši od 18. let morajo pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri bodo sodelovali vsi, ki všečkajo objavo, sledijo profilu Okusnobrezskrbi.si ter pravilno komentirajo objavo nagradne igre.

Registracija na spletni strani ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Pogoj za sodelovanje v nagradni akciji je, da udeležen-ka/ec soglaša s pravili nagradne akcije.

 

  1. Potek nagradne igre in razglasitev nagrajencev

Všečkaj objavo, sledi profilu Okusnobrezskrbi.si, pravilno komentiraj na zastavljeno vprašanje in sodeluj v žrebanju za nagrado. Z všečkanjem objave, sledenju profiloma in komentarjem na zastavljeno vprašanje izpolnjuješ pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

V četrtek, 7.3.2024 ob 23:00 se nagradna igra konča in v petek, 8.3.2024 bomo razglasili naključno izžrebane nagrajence ki bodo prejeli nagrado.

 

Vsi sodelujoči se s sodelovanjem strinjajo, da lahko objavimo njihovo ime iz profila, s katerim so sodelovali v nagradni igri.

 

  1. Rezultati žrebanja, nagrade in prevzem nagrad

Nagrajenci bodo objavljeni na Facebook strani. Pred izročitvijo nagrade mora organizator s strani nagrajencev v roku treh (3) dni po razglasitvi prejeti potrebne osebne podatke: Facebook ali Instagram uporabniško ime, ime in priimek, email naslov.

Posredovanje vseh teh podatkov na mail je pogoj za izročitev nagrade prejemniku.

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, zamenjava nagrade ni mogoča.

 

Nagrada:

4 x Kruh s sončničnimi in bučnimi semeni (3,79€)

4 x Ovseni kruh (3,59€)

 

 

Prevzem nagrade:

Prevzem nagrade je mogoč v Ljubljani na naslovu Žaucerjeva 20, 1000 Ljubljana ali drugače po dogovoru.

 

 

  1. Davki in akontacija dohodnine

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja, ki za nagrajence od vrednosti nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi ter nagrajencu pošlje potrdilo o vrednosti nagrade za dohodninsko napoved. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika.

 

  1. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabnega omrežja Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

 

  1. Pravila nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na https://okusnobrezskrbi.si/. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

 

  1. Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno plačilo akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.

 

Datum objave pogojev sodelovanja v nagradni akciji: 3.03.2024.