SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA OKUSNO BREZ SKRBI

 

 1. Uvod

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za prodajo blaga in storitev, objavljenih na spletni strani https://www.okusnobrezskrbi.si/, ki jo upravlja podjetje Čertanec d.o.o. (v nadaljevanju: Čertanec d.o.o.). Pred začetkom postopka nakupa Čertanec d.o.o. izrecno opozori naročnika blaga ali storitev (v nadaljevanju: naročnik) na celotno besedilo Splošnih pogojev poslovanja Okusno brez skrbi (v nadaljevanju Splošni pogoji). Šteje se, da je naročnik z oddajo naročila seznanjen s Splošnimi pogoji in da se z njimi v celoti strinja in jih v sprejema.

Čertanec d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb vsebin, objavljenih na spletni strani https://www.okusnobrezskrbi.si/.

 

Čertanec d.o.o. izvaja storitve v okviru svoje vsakokratne ponudbe storitev in blaga ter v skladu s svojimi zmožnostmi. Čertanec d.o.o. si pridržuje pravico, da v določenih okoliščinah zavrne prodajo blaga ali storitev ali prekliče naročilo.

 1. Splošno

Vse vsebine, objavljene na https://www.okusnobrezskrbi.si/, so last Čertanec d.o.o., in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene. Brez dovoljenja Čertanec d.o.o. se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način.

Kupljeno blago in storitve sme naročnik uporabljati zgolj za lastne potrebe in jih, brez posebnega predhodnega pisnega dogovora s Čertanec d.o.o., ne sme nadalje prodajati ali z njimi kakorkoli drugače razpolagati. V nasprotnem primeru to pomeni zlorabo te pravice s strani naročnika in obenem kršitev sklenjene pogodbe, za katero naročnik odškodninsko odgovarja.

 1. Dostopnost informacij

Čertanec d.o.o. se v skladu z 18. členom Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1, Uradni list RS, Uradni list RS, št. 130/22) zavezuje, da bo naročniku, ki je hkrati potrošnik, vselej zagotovil naslednje informacije:

 1. glavne značilnosti blaga ali storitev v obsegu, ki ustreza nosilcu podatkov in blagu ali storitvam;
 2. firmo, naslov sedeža podjetja in telefonsko številko podjetja, kadar je ta na voljo;
 3. končno ceno blaga ali storitve, vključno z davki, ali način izračuna cene, če je zaradi narave blaga ali storitve ni mogoče izračunati vnaprej;
 4. informacije o morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja ali opozorilo, da taki stroški lahko nastanejo, če jih ni mogoče vnaprej izračunati;
 5. plačilne pogoje ter pogoje dostave in izvedbe storitve, rok dostave blaga ali izvedbe storitve, kadar je to potrebno;
 6. informacije o pritožbenem postopku pri podjetju;
 7. seznanitev z zakonskim jamstvom za skladnost blaga ali storitve;
 8. možnost in pogoje poprodajnih storitev in prostovoljne garancije, kadar je to potrebno;
 9. trajanje pogodbe, kadar je to primerno, in pogoje za odstop od pogodbe, sklenjene za nedoločen čas, ali pogodbe s samodejnim podaljševanjem;
 10. funkcionalnost, vključno z veljavnimi ukrepi za tehnično zaščito digitalne vsebine, kadar je to primerno;
 11. informacijo o združljivosti digitalne vsebine s strojno in programsko opremo, s katero je podjetje seznanjeno oziroma bi moralo biti seznanjeno.

 

Kadar bo pogodba sklenjena na daljavo, bo Čertanec d.o.o. v skladu s 130. členom ZVPot-1 potrošniku nudil še informacije o:

 1. naslovu sedeža podjetja, telefonski številki in naslovu elektronske pošte podjetja, po potrebi pa tudi o firmi in naslovu sedeža podjetja, v imenu katerega deluje;
 2. podrobnostih drugega sredstva spletnega komuniciranja, kadar podjetje zagotovi drugo sredstvo spletnega komuniciranja. Drugo sredstvo spletnega komuniciranja zagotavlja, da lahko potrošnik vodi kakršno koli korespondenco s podjetjem na trajnem nosilcu podatkov, vključno z datumom in časom take korespondence;
 3. naslovu, na katerem podjetje dejansko opravlja dejavnost, če se razlikuje od naslova iz 1. točke tega odstavka, in po potrebi o naslovu, na katerem dejansko opravlja dejavnost podjetje, v imenu katerega deluje, kamor lahko potrošnik naslovi pritožbo;
 4. stroških, povezanih z uporabo komunikacijskega sredstva, če se razlikujejo od osnovne tarife;
 5. podatku, da je bila cena prilagojena na podlagi avtomatiziranega sprejemanja odločitev, če je potrebno;
 6. pogojih, rokih in postopku za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe v skladu s 134., 135. in 136. členom tega zakona, skupaj z obrazcem za odstop od pogodbe iz petega odstavka 138. člena tega zakona;
 7. navedbi, da potrošnik krije stroške vračila blaga v primeru odstopa od pogodbe, če je potrebno;
 8. stroških vračila blaga, če ga pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti;
 9. stroških, ki jih mora potrošnik plačati podjetju v skladu s tretjim odstavkom 141. člena tega zakona, če odstopi od pogodbe po tem, ko je vložil zahtevo v skladu s sedmim odstavkom 132. ali tretjim odstavkom 133. člena tega zakona;
 10. neobstoju pravice do odstopa od pogodbe, če potrošnik v skladu s 135. členom tega zakona nima pravice do odstopa, ali po potrebi o okoliščinah, v katerih potrošnik izgubi pravico do odstopa od pogodbe;
 11. obstoju kodeksov ravnanja in dostopnosti do morebitnih kodeksov ravnanja;
 12. minimalnem trajanju obveznosti potrošnika na podlagi pogodbe, če je potrebno;
 13. pologih ali drugih finančnih garancijah in pogojih v zvezi z njimi, ki jih mora plačati ali zagotoviti potrošnik na zahtevo podjetja, če je potrebno;
 14. možnosti izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev, ki se uporabljajo za podjetja, ter njihovi dostopnosti, če je potrebno.

 

 1. Blago in storitve Okusno brez skrbi

Okusno brez skrbi ponuja kakovostne izdelke brez glutena. Zastopamo izključno brezglutenske blagovne znamke priznanih in preverjenih proizvajalcev, ki strankam nudijo okusna in zdrava živila.

Izdelki BFree so certificirano brez glutena, brez mleka, brez pšenice, brez GSO in brez oreščkov. Sestavine, hranilne vrednosti in rok trajanja lahko najdete v opisu vsakega izdelka.

 1. Naročanje blaga in storitev

Blago se naroči preko spletne trgovine ali elektronskega naslova info@okusnobrezskrbi.si.

 

Za naročilo v spletni trgovini se mora naročnik strinjati s splošnimi pogoji poslovanja.

 • Naročniku je na začetku postopka naročanja na voljo okence, kjer vpiše posebna navodila za prodajalca ter okence, kamor vpiše morebitno kodo za popust.
 • Po prihodu v košarico mora naročnik oddati naslednje osebne podatke: elektronska pošta ali telefonska številka ter naslov za pošiljanje (ime in priimek, naslov).
 • V naslednjem koraku mora naročnik izbrati način pošiljanja. Na voljo so mu dostava preko dostavne službe in osebni prevzem.
 • Na voljo ima dva načina plačila, in sicer preko vmesnika Stripe s kreditno kartico in plačilo po povzetju.
 • Ko naročnik uspešno zaključi plačilo s kreditno kartico, bo dobil sporočilo, da je njegovo naročilo sprejeto. Poleg tega bo na vpisani elektronski naslov dobil potrdilo o naročilu z vsemi podatki glede vrste blaga in končne cene. Davčno potrjen račun se na vpisani elektronski naslov pošlje najkasneje 3 dni po oddaji paketa dostavni službi.
 • Če naročnik izbere plačilo po povzetju, bo takoj po oddaji naročila dobil sporočilo, da je njegovo naročilo sprejeto. Poleg tega bo na vpisani elektronski naslov dobil potrdilo o naročilu z vsemi podatki glede vrste blaga in končne cene. Davčno potrjen račun se na vpisani elektronski naslov pošlje najkasneje 3 dni po oddaji paketa dostavni službi. V primeru, da blago ni prevzeto in je poslano nazaj, Čertanec d.o.o. zaračuna ponovne stroške pošiljanja.
 • Naročilo se smatra za potrjeno, če kupec naročila do dobave ne prekliče.

Blago je mogoče naročiti tudi na elektronski naslov info@okusnobrezskrbi.si. Na podlagi naročila naročnik dobi na svoj elektronski naslov predračun za plačilo blaga, ki je veljaven 5 dni. Po plačilu predračuna se račun po e-pošti pošlje najkasneje 3 dni po oddaji paketa dostavni službi.

Čertanec d.o.o bo račune hranila v elektronski obliki, na način določen z zakonom, in jih naročnikom dala na vpogled na njihovo pisno zahtevo. 

 1. Cene in akcijske ponudbe

Vse cene, navedene na spletni strani, so izražene v evrih in vsebujejo DDV. Cena se lahko spreminjajo brez predhodnega obvestila. Akcijske ponudbe (popusti) so lahko tedenske ali dnevne, oblikujejo se v odvisnosti od povpraševanja in razpoložljive zaloge.

Zavezanci za DDV morajo pri naročilu predložiti identifikacijsko številko oziroma davčno številko ter podatke o podjetju. Cene veljajo od 15. 7. 2023 do preklica oziroma sprememb.

 1. Načini plačila

Plačilo izdelkov se lahko opravi na naslednje načine:

 • plačilo preko vmesnika Stripe s kreditno kartico,
 • plačilo po povzetju,
 • plačilo na TRR Čertanec d.o.o.: SI56 6100 0002 1192 519.

Rok za plačilo z nakazilom na TRR je 5 dni od poslanega predračuna, če ni v posameznem primeru določeno drugače.

Za pravne osebe veljajo enaki pogoji naročanja in plačila blaga storitev, če ni drugače dogovorjeno.

 1. Preklic naročila, odstop od pogodbe in vračilo blaga

Čertanec d.o.o. si pridržuje pravico, da izjemoma odstopi od izvedbe naročila v primerih, ko naročeni izdelki niso več dobavljivi, če je ugotovljena povečana plačilna rizičnost kupca ali če je prišlo do očitne napake v ceniku. V vseh takih in podobnih primerih bo naročnik o morebitnem odstopu od pogodbe s strani Čertanec d.o.o.  nemudoma obveščena.

Naročilo lahko naročnik kadarkoli pred dobavo prekliče tako, da svoj preklic sporoči na e-pošto: info@okusnobrezskrbi.si.

V skladu s 134. členom Zvpot-1 ima naročnik, ki je hkrati potrošnik, pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, pravico, da v 14 dneh po prejemu blaga odstopi od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Sporočilo o odstopu od pogodbe se pošlje na e-naslov info@okusnobrezskrbi.si. Izdelke mora naročnik nepoškodovane in nerabljene vrniti v štirinajstih dneh po poslanem sporočilu. Vrnitev prejetih izdelkov v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. Naročnik krije stroške vračila blaga. Ko naročnik prevzete izdelke vrne, mu Čertanec d.o.o. kupnino vrne takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v štirinajstih dneh po prejemu odstopa od pogodbe oz. po prejemu vrnjenega blaga, in sicer z nakazilom na transakcijski ali osebni račun.

Izdelke je mogoče vrniti osebno ali po pošti na naslov:

Čertanec d.o.o.

Žaucerjeva 20

1000 Ljubljana

Če blago ni v skladu s pogodbo, ima naročnik, ki je hkrati potrošnik, na voljo uveljavljanje jamčevalnih zahtevkov v primeru neskladnosti na podlagi ZVPot-1.

 1. Uveljavljanje jamčevalnih zahtevkov v primeru neskladnosti

V skladu z 71. členom ZVPot-1 Čertanec d.o.o. naročnikom, ki so hkrati potrošniki, jamči za skladnost blaga s pogodbo ter odgovarja za neskladnosti, ki jih je imelo blago v času dobave.

Naročnik, ki je hkrati potrošnik, lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova neskladnosti, če o neskladnosti obvesti Čertanec d.o.o. v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena.

Čertanec d.o.o. ne odgovarja za neskladnost na blagu, ki se pokaže potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

V primeru neskladnosti blaga je naročnik, ki je hkrati potrošnik in je o neskladnosti blaga obvestil prodajalca, pod pogoji in v vrstnem redu iz tega odseka, upravičen da:

 1. zahteva od prodajalca brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga;
 2. zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

 

Ne glede na prejšnji odstavek lahko potrošnik odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.

Pri uveljavljanju pravic iz tega naslova mora naročnik v obvestilu o neskladnosti natančneje opisati napako in Čertanec d.o.o. omogočiti, da izdelek pregleda.

Naročnik, ki je hkrati potrošnik, lahko od Čertanec d.o.o. zahteva, da v razumnem roku od trenutka, ko je Čertanec d.o.o. obvesti o neskladnosti, ki ni daljši od 30 dni, brezplačno vzpostavi skladnost blaga brez znatnih nevšečnosti za naročnika, pri čemer se upoštevata zlasti narava blaga in namen, za katerega naročnik blago potrebuje. Kadar naročnik odstopi od prodajne pogodbe, Čertanec d.o.o. naročniku vrne plačan znesek nemudoma, vendar najpozneje v osmih dneh po prejemu blaga ali dokazila, da je blago poslal nazaj.

 

Če je obstoj neskladnosti blaga sporen, Čertanec d.o.o. o tem pisno obvesti naročnika v osmih dneh od prejema jamčevalnega zahtevka naročnika.

 

V kolikor naročnik, ki je hkrati potrošnik, meni, da ja bila storitev opravljena nepravilno, ima pravico od Čertanec d.o.o. zahtevati, da:

-       neodplačno odpravi nepravilnosti pri opravljeni storitvi ali

-       ponovno izvede storitev; ali

-       vrane del kupnine v sorazmerju z nepravilnostmi pri opravljeni storitvi ali

-       vrne plačani znesek.

Za uveljavljanje nepravilnosti pri opravljeni storitvi so določeni enako dolgi roki kot pri blagu.

Če naročnik meni, da obstaja neskladnost blaga ali nepravilno opravljena storitev, naj čim prej kontaktira Čertanec d.o.o. na e-pošto info@okusnobrezskrbi.si in priloži račun ali številko naročila. V najkrajšem možnem času bo naročniku ponujena ustrezna rešitev.

Naročnikom, ki niso potrošniki (npr. pravne osebe), je na voljo uveljavljanje stvarne napake v skladu z Obligacijskim zakonikom.

 1. Odgovornost

Naročnik kupljeno blago uporablja na lastno odgovornost. Za težave, ki bi nastale ob morebitni njihovi neustrezni pripravi, Čertanec d.o.o. ne odgovarja.

Čertanec d.o.o. ne odgovarja naročniku ali tretji osebi za morebitno neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala naročniku ali tretji osebi pri izvajanju storitev po teh Splošnih pogojih, razen v primerih naklepnega ravnanja ali hude malomarnosti, pri čemer se ravnanje Čertanec d.o.o. presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.

Čertanec d.o.o. v nobenem primeru ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi motenj poslovanja, na katere nima vpliva; to velja zlasti v primeru višje sile oz. nepredvidljivih dogodkov, kot so: vojna, naravne nesreče, stavke, teroristične akcije, motnje komunikacijskega ali informacijskega sistema, ki jih povzročajo dejavniki izven vpliva Čertanec d.o.o., ukrepi oblastnih in regulatornih organov, naročnikovo neupoštevanje določenih varnostnih ukrepov ipd.

 1. Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic

 

Vse opravljene storitve in dobavljeno blago je naročnik dolžan plačati v skladu s ceno, veljavno v času opravljene storitve oz. dobave blaga.

 

Čertanec d.o.o. naročniku pošilja račune v elektronski obliki, pri čemer mora naročnik zagotavljati stalno in nemoteno delovanje elektronskega naslova, na katerega Čertanec d.o.o. ta račun pošlje, ter sprotno obvešča Čertanec d.o.o. o vsaki spremembi elektronskega naslova naročnika.

 

V primeru zamude s plačilom (dela) zapadlih denarnih obveznosti po računu mora naročnik plačati Čertanec d.o.o. tudi zakonske zamudne obresti, obračunane od neplačanih denarnih obveznosti od dneva zapadlosti obveznosti v plačilo do dneva plačila v višini obrestne mere za zamudne obresti, določene z veljavnimi predpisi.

 

Če naročnik ne izpolni zapadle obveznosti do Čertanec d.o.o. iz računa, mora naročnik plačati Čertanec d.o.o. in osebi, ki jo Čertanec d.o.o. pooblasti za uveljavitev oz. za izterjavo te obveznosti od naročnika, tudi stroške vseh dejanj in opravil, ki jih izvedejo Čertanec d.o.o. in pooblaščena oseba, v skladu z veljavnimi predpisi (npr. z Zakonom o sodnih taksah, Zakonom o odvetniški tarifi ipd.).

 

Čertanec d.o.o. sme plačilo katerekoli svoje zapadle terjatve do naročnika kadarkoli uveljavljati v sodnih in drugih ustreznih postopkih v skladu z veljavnimi predpisi. Čertanec d.o.o. ima pravico, da obračun in izvedbo zaračunavanja storitev zaupa tretji osebi.

 

 1. Obdelovanje osebnih podatkov

 

Upravljavec osebnih podatkov je upravljavec spletnega mesta Čertanec d.o.o., Žaucerjeva 20, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljalec).

 

Čertanec d.o.o. se zavezuje, da bo skrbno varovala naročnikove osebne podatke (ime, priimek, naslov in elektronski naslov). Vsak naročnik Čertanec d.o.o. s sprejemom teh Splošnih pogojev dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namen obdelave naročila in drugo potrebno komunikacijo. Upravljavec se zavezuje osebne podatke uporabiti le za namen, za katerega so bili pridobljeni. Uporabnik je z opravljeno registracijo seznanjen z ravnanjem z osebnimi podatki ter soglaša, da upravljavec njegove osebne podatke obdeluje in hrani do njegovega preklica. Podatki o naročniku se obdelujejo in hranijo na način in v roku s specifičnim ter legitimnim namenom. Upravljavec jamči za zasebnost osebnih podatkov in z njimi ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

 

Upravljavec osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v zakonsko predpisanih primerih. Upravljavec si pridržuje pravico do posredovanja podatkov o uporabniku ali aktivnosti državnim organom, v kolikor bi le ti zoper posameznega uporabnika vodili postopek zaradi suma kršitve veljavne zakonodaje.

Naročnik se strinja tudi s prejemanjem elektronske pošte, ki je povezana s spletnim mestom Čertanec d.o.o. Ta sporočila lahko vsebujejo reklamna sporočila poslovnih partnerjev upravljavca. Naročnik lahko kadarkoli zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za pošiljanje reklamnih sporočil. Za odjavo od prejemanja teh sporočil je potrebno v prejetem elektronskem sporočilu klikniti na gumb ODJAVA, pri čemer bo upravljavec v 15 dneh od prejema obvestila o odjavi ustrezno onemogočil uporabo osebnih podatkov za namen neposredne pošte. Odjava velja za vsa elektronska sporočila, razen za tista, ki so povezana z delovanjem spletnega mesta Okusno brez skrbi ali z zagotavljanjem storitev Okusno brez skrbi. Naročnik izrecno soglaša, da upravljavec obdeluje in uporablja njegove osebne podatke, ki jih je prostovoljno posredoval za namen uporabe storitev ter izrecno soglaša, da upravljavec njegove zbrane podatke uporabi za namene neposrednega trženja do njegovega preklica v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 1. Piškotki

Namestitev piškotkov na spletnem mestu Okusno brez skrbi je urejena v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). Upravljavec spletnega mesta bo shranjeval ali pridobival dostop do podatkov, shranjenih v terminalski opremi uporabnika pod pogojem, da je uporabnik v to privolil. Pred tem je uporabnik jasno in izčrpno obveščen o upravljavcu in namenih obdelave teh podatkov. Soglasje uporabnika, ki je podano svobodno in izraža njegovo voljo, upravljavec spletne strani pridobi preden se piškotek namesti oziroma se zberejo podatki uporabnika; na podlagi obvestitve uporabnika o pošiljanju in namenu piškotka. Uporabnik je na spletnem mestu Okusno brez skrbi obveščen, katere informacije se nameravajo shraniti v piškotku, s kakšnim namenom in kakšno je obdobje veljavnosti piškotka, ki ga bo sprejel. Uporabnik je seznanjen, da bo piškotek ponudniku oglaševanja omogočal zbiranje podatkov o obiskovanju drugih spletnih mest, prikazanih oglasov, ipd., uporabniku je podana razlaga o piškotku ter njegovi uporabi ter informacija o poteku spremljanja preko piškotkov. Odločitev o sprejemu piškotka je na strani uporabnika. Za uporabnikov sprejem piškotka se šteje jasna privolitev (označitev), ki jo uporabnik lahko poda ob uporabi spletnega mesta Okusno brez skrbi ali ob naročilu blaga oziroma storitev. Dejstvo, da je uporabnik sprejel piškotek, se šteje kot veljavno soglasje tudi za poznejše zbiranje podatkov, ki izhajajo iz tega piškotka. Uporabnik lahko dano soglasje tudi umakne. Upravljavec spletnega mesta bo uporabnike obvestil o tem, da poteka spremljanje preko piškotkov.

 1. Reševanje sporov

Čertanec d.o.o. si po svojih najboljših močeh prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno. Pritožbe lahko naročnik odda pisno po elektronski pošti na naslov: info@okusnobrezskrbi.si.

Če sporazuma ne bi mogli doseči, bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

Skladno z zakonskimi določili Čertanec d.o.o. ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga naročnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

 1. Veljavnost Splošnih pogojev

 

Ti Splošni pogoji začnejo veljati na dan 7. 7. 2023. O spremembah, ki vplivajo na že obstoječa razmerja, bo naročnik seznanjen po elektronski pošti, ki jo navede ob naročilu storitev ali blaga.

Podatki o podjetju:

Čertanec d.o.o.

Žaucerjeva 20

1000 Ljubljana

Matična številka: 8091803000

ID za DDV: SI 36410438 (zavezanec za plačilo davka)

Transakcijski račun pri Delavski hranilnici, št: SI56 6100 0002 1192 519.